Závazek k bezpečnosti

SULO je odpovědná společnost, pro kterou je bezpečnost nejvyšší prioritou. Vybrané týmy se od samého počátku systematicky zaměřují na bezpečnost všech výrobních závodů a koordinují zavádění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem bylo a je vytvořit živou kulturu řízení rizik, která by snížila nehodovost, usnadnila dodržování právních předpisů a zároveň zlepšila výkonnost.

Bezpečnost je norma - jak dokazuje norma ISO 45001

Jedním z nejdůležitějších milníků při zajišťování bezpečnosti všech zaměstnanců společnosti SULO je systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO, který opakovaně zostřuje povědomí o otázkách bezpečnosti práce na všech úrovních. Díky neustálému dialogu o nejnovějších bezpečnostních tématech a dodržování jasných a transparentních povinností lze včas odhalit rizika a předejít nehodám. Dalším pozitivním vedlejším efektem snížení počtu nehod, nemocenské a úrazů je zamezení nákladů spojených s těmito událostmi.

Systematické budování kultury bezpečnosti

Jako doprovodný program k implementaci ISO jsme si stanovili ambiciózní interní cíle v rámci programu SULO Safety:

  • strategie nulové nehodovosti, tj. žádný další vážný pracovní úraz
  • .

  • stále méně pracovních úrazů celkově
  • pravidelné využívání školicích modulů pro zvýšení povědomí o otázkách prevence a efektivní bezpečnostní kontroly
  • zavedení Světového dne bezpečnosti, aby se zvýšilo povědomí o tom, že správná gesta a postoje jsou zásadní pro prevenci úrazů a nemocí na pracovišti i mimo něj
alt : External Link