Základní hodnoty naší značky

Jádrem všech našich aktivit jsou základní hodnoty naší značky SULO.

Kvalita

Díky osvědčené spolehlivosti jdeme nad rámec standardů a zaměřujeme se na detaily, které uzavírají smyčku.

Inovace

Společnou kreativitou dosáhneme chytrých řešení pro sběr odpadu dříve, než znečistí naši planetu.

Udržitelnost

Aktivně přijímáme výzvy k vytvoření udržitelnější budoucnosti pro nás i budoucí generace.

Udržitelný rozvoj

Uzavřená ekologická řešení mají zásadní význam, pokud jde o zodpovědnou péči o naše životní prostředí. Naší vizí je snížit používání fosilních paliv na minimum. Abychom toho dosáhli, důsledně sázíme na inovativní výrobní procesy, efektivní geometrii výrobků a recyklovatelné materiály. Úspěch procesu udržitelnosti Circular Eco společnosti SULO se odráží v potvrzeních, jako je ekoznačka Modrý anděl v Německu a certifikace AFAQ za příkladné oběhové hospodářství ve Francii.

Společenská odpovědnost

Lidský kapitál skupiny je naším nejcennějším aktivem. Každý zaměstnanec má svůj podíl na odborných znalostech, dovednostech a energii, které poskytují odpovědi na požadavky a potřeby našich zákazníků. Skupina SULO se obzvláště angažuje v plnění cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů: Důstojná práce a hospodářský růst, Rovnost žen a mužů a Dobré zdraví a blahobyt.

alt : External Link